Aktuellt

Aktuellt

VATTENRÅDET ansöker på nytt LOVA-projekt!

VATTENRÅDET ställer sig bakom LONA-ansökan "Återvätning i skogsmark".

LOVA-ansökningar om 4 våtmarker/dammar lämnades in fram till början av augusti 2023.


Mycket händer inom flera av medlemskommunerna, inte minst Götene och Essunga.


Våtmark är på god väg att anläggas i Kvättak, Falköping och Essunga kommun.

Åtgärdssamordnarna i Watercircle GÖTEBORG AB jobbar mot övergödning

Hej!


I december 2020 anställdes Anna Grände som Vattensamordnare av Vattenrådet för att samordna och driva arbetet mot övergödning framåt. Anna blev föräldraledig från och med mitten av mars 2023. 


Samordnarerollen övertogs av i april Watercircle GÖTEBORG AB där Johan Andersson, Annicka Karlsson och Matilda Ahvenainen jobbar kommunvis inom Vattenrådets verksamhetsområde. 


Våra sjöar och vattendrag mår inte bra av övergödningen och många åtgärder små är lösningen på detta problem! Varje åtgärd är väldigt viktig att genomföra och Vattenrådet hjälper dig på alla sätt vi kan för att göra det enklare än det har varit förut!


OBS.  För kontakt ring Lennart Sundh 0709 667 959.