Kontakta oss

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om Vattenrådet eller diskutera någon fråga.

Ordförande - Dan Gabrielsson

Email: dan.gabrielsson@falkoping.se

Address: Kyrkerörsgatan 15
521 43 Falköping

Telefon: 0515-142 80, 070-657 31 26

Dan är Vattenrådets ordförande och sitter med i både styrelse och arbetsutskott.

Sekreterare - Lennart Sundh (Sundh Miljö)

Address: Collegium Park, Odengatan 24 C  521 46 Falköping

Email: sundh.miljo@telia.com

Telefon: 070- 966 79 59

Lennart är Vattenrådets sekreterare och allt i allo sedan 35 år tillbaka!

Vattensamordnare - Anna Grände

Address: Stadshuset, Falköpings kommun 

Email: annagrande@vanernssydostra.se

Telefon: 073-239 31 16

Anna är en akvatisk biolog med kunskaper om samverkan. Hon arbetar för Vattenrådet sedan december 2020 för att hjälpa till i arbetet mot övergödning och öka samverkan mellan kommuner och lokala aktörer.

Kassaförvaltare - Monica Gregnér

Address: Specialpedagogiskt centrum
521 81 Falköping

Email: monica.gregner@falkoping.se

Telefon: 0515-88 54 60

Monica är Vattenrådets kassaförvaltare och ekonom på Falköpings kommun.

Länsstyrelsens kontaktperson - Maria Owemyr

Email: maria.owemyr@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-224 55 81

Maria jobbar på Länsstyrelsens och är vattenrådets kontaktperson på  myndigheten.