Kontakta oss

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om Vattenrådet eller diskutera någon fråga.

Ordförande - Daniel Andersson 

Address: Lantmannagatan 5, 532 34 Skara

Email: daniel.andersson@skara.se


Telefon: 073-819 02 37

Daniel är Vattenrådets ordförande och sitter med i både styrelse och arbetsutskott.

Sekreterare - Lennart Sundh (Sundh Miljö)

Address: Collegium Park, Odengatan 24 C  521 46 Falköping

Email: lennart@sundhmiljo.se

Telefon: 070- 966 79 59

Lennart är Vattenrådets sekreterare och allt i allo sedan 35 år tillbaka!

Vattensamordnare - Anna Grände

Address: Stadshuset, Falköpings kommun 

Email: annagrande@vanernssydostra.se

Telefon: 073-239 31 16

Anna är en akvatisk biolog med kunskaper om samverkan. Hon arbetar för Vattenrådet sedan december 2020 för att hjälpa till i arbetet mot övergödning och öka samverkan mellan kommuner och lokala aktörer.


Just nu är Anna föräldraledig.

Kassaförvaltare - Monica Gregnér

Address: Specialpedagogiskt centrum
521 81 Falköping

Email: monica.gregner@falkoping.se

Telefon: 0515-88 54 60

Monica är Vattenrådets kassaförvaltare och ekonom på Falköpings kommun.

Länsstyrelsens kontaktperson - Åsa Sandberg

Email: asa.sandberg@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-22 42 24

Åsa jobbar på Länsstyrelsens och är vattenrådets kontaktperson på  myndigheten.