Mariedalsån

Mariedalsån


Mariedalsåns vattensystem mynnar till Vänern vid Källby, en knapp mil öster om Lidköping. Avrinningsområdet är ett av de minsta av de ingående vattensystemen med en yta på 101 km2. Andelen av jordbruksmark där ån flyter fram är mycket stor, c:a 50 % och andelen skogsmark cirka 27 %. I vattensystemet finns endast en provpunkt, 460, placerad vid Sjökvarn vid åns utlopp till Vänern.